Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowi ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej (rejon Ronda Unii Europejskiej)Prezydent Miasta Legnicy Legnica,2006-11-16
OŚR.IX.7624-44/06

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jedn. Dz.U. Nr 129, poz. 902 z 19.07.2006r.), Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 08 sierpnia 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Krzysztofa J.Chamielec reprezentującego GRUPA TAU+PARTNER Krzysztof J.Chamielec Projekty i Realizacje, Architekci i Inżynierowie, 59 - 220 Legnica, ul. Kawaleryjska 2a (działającego na podstawie pełnomocnictwa Firmy Handlowej "SANDERS" I.Goclan, W.Goclan, 36-062 Miłocin 181, p-ta Zaczernie) dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla planowanej inwestycji:

stacja paliw płynnych w Legnicy przy ul. Zlotoryjskiej - dz. nr 2/24, obręb geodezyjny 0022 Legnicki Dwór (rejon Ronda Unii Europejskiej), woj. dolnośląskie.

Postanowieniem znak OŚR. 7624-44/06 z dnia 05 września 2006 r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia Raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw płynnych w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej (rejon Ronda Unii Europejskiej) - dz.2/24 obręb geodezyjny 0022 Legnicki Dwór wnioskodawca przedlożył w dniu 09 listopada 2006 r.

Z ww. dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Slowiański 8.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu niżej wskazanym, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Miejsce i godziny udostępnienia:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Slowiański 8, pokój nr 11 w godzinach 8.00 -15.00

Miejsce składania uwag i wniosków:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11
w godzinach 8.00-15.00

Metadane

Data publikacji : 23.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL