Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat o roztrzygnięciu konkursu

Otwarty konkurs ofert -sport,turystyka,wypoczynek letni oraz utrzymanie bieżące stadionów piłkarskich
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na rok 2006 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacji turystyki, wypoczynku letniego oraz utrzymania miejskiej baz ...Otwarty konkurs ofert -sport,turystyka,wypoczynek letni oraz utrzymanie bieżące stadionów piłkarskich
Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na rok 2006 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, popularyzacji turystyki, wypoczynku letniego oraz utrzymania miejskiej bazy sportowej- stadiony piłkarskie.
Zadanie 1
Nr pod-zadania Nazwa podzadania Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
1.1 Karate styl shotokan-wszystkie kategorie wiekowe KK Shotokan Tora 17 000,00 zł
1.2. Kolarstwo górskie-wszystkie kategorie wiekowe TKKF Olimp 6 000,00 zł
1.3 Lekka atletyka-wszystkie kategorie wiekowe MUKS LA 16 000,00 zł
1.4 Łucznictwo- wszystkie kategorie wiekowe OSŁ Strzelec 20 000,00 zł
1,5 Podnoszenie ciężarów kobiet- wszystkie kategorie wiekowe UKS Heros 6 000,00 zł
1.6 Pływanie sportowe-wszystkie kategorie wiekowe KK Shotokan Wankan 10 000,00 zł
1.7 Szachy -wszystkie kategorie wiekowe ASSz Miedź 18 000,00 zł
1.8 Taekwon-do- wszystkie kategorie wiekowe KKSW Taekwon-do 21 000,00 zł
Razem 114 000,00 zł

Zadanie 2
Nr pod-zadania Nazwa podzadania Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
2.1 Piłka koszowa dziewcząt-etap wstępny KS Lew 11 000,00 zł
2.2. Piłka nożna- junior i młodsi ASPN Miedź 49 000,00 zł
2.3 Piłka nożna-trampkarze i strrsi z rejonu Tarninowa KS Konfeks 29 000,00 zł
2.4 Piłka ręczna chłopców-junior starszy i młodsi KPR Miedź 38 000,00 zł
2.5 Piłka ręczna chłopców-młodzicy UKS Dziewiątka 7 000,00 zł
2.6 Piłka siatkowa chłopców - junior i starsi KS Ikar 20 000,00 zł
2.7 Piłka siatkowa chłopców-młodzicy+A37 MUKS Ikar 11 000,00 zł
Razem 165 000,00 zł

Zadanie 3
Nr podzadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji, klubu Dotacja w 2006 r.
3.1 Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Kick Boxingu TKKF Olimp 2 000,00 zł
3.2 XIV Mistrzostwa Dolnego Śląska w Karate Shotokan KK Tora 3 000,00 zł
3.3 Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików i Kadetów w Karate Kyokushin LKK Kyokushin 3 000,00 zł
3.4 XI Wyścig Kolarski z okazji Dnia Dziecka - kolarstwo szosowe LKS Legrol 1 000,00 zł
3.5 Regionalne Zawody w Kolarstwie Górskim TKKF Olimp 2 000,00 zł
3.6 Czwarki Lekkoatletyczne i Grand Prix Legnicy Dzieci i Młodziezy w Lekkoatletyce - imprezy w cyklu 1 raz w miesiącu MUKS Legnica 3 000,00 zł
3.7 Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie OSŁ Strzelec 3 000,00 zł
3,9 Mistrzostwa Dolnego Śląska Drużyn OHP Dziewcząt i Chłopców w Halowej Piłce Nożnej OHP 1 500,00 zł
3.10 Legnicka Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych KS Konfeks 2 000,00 zł
3.11 XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Wł.Jantury KS Konfeks 2 000,00 zł
3.12 VIII Wkacyjna Przygoda z Piłką ASPN Miedź 4 000,00 zł
3.13 II Legnicka Szkolna Liga Piłki Ręcznej Chłopców UKS Dziewiątka 1 500,00 zł
3.14 Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Młodzików UKS Dziewiątka 3 000,00 zł
Zadanie 3 c.d.
3.15 XXIII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej Mężczyzn AZS PWSZ 3 000,00 zł
3.16 IV Legnicka Szkolna Liga Piłki Siatkowej Chłopców KS IKAR 1 500,00 zł
3.17 Mistrzostwa Legnicy Dzieci i Młodzieży oraz Wiosenny Turniej Krasnali w Pływaniu KS Wankan 2 000,00 zł
3.18 Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów Kobiet UKS Heros 2 500,00 zł
3.19 Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon - do KKSzW Taekwon-do 3 000,00 zł
3.20 Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego UKTS Lew 4 000,00 zł
Razem 47.000,00 zł
Zadanie 4
Nr zadania Nazwa zadania Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
4. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy Legnicki Szkolny Związek Sportowy 30 000,00 zł

Zadanie 5
Nr pod-zadania Nazwa podzadania Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
5.1. Karate styl kyuokushin-wszystkie kategorie wiekowe LKK Kyokushin 8 500,00 zł
5.3 Karate styl shotokan-wszystkie kategorie wiekowe KS Shotokan Wankan 5 500,00 zł
5.4 Koszykówka chłopców-wszystkie kategorie wiekowe KS Olimpia 7 000,00 zł
5.5 Nauka pływania dzieci i młodzieży KK Shotokan Tora 4 000,00 zł
5,6 Piłka nożna halowa-wszystkie kategorie wiekowe LS Futbol-5 3 000,00 zł
5.7 Piłka siatkowa dziewcząt - etap szkoły podstawowej UKS Radio Plus 3 600,00 zł
5.8 Ringo-wszystkie kategorie wiekowe LT Ringo 3 400,00 zł
5.9 Sporty siłowe-junior i starsi Ognisko TKKF Śródmieście 5 000,00 zł
5.10 Szachy - dzieci i młodzicy UKS Ogniwo 3 000,00 zł
5.11 Taniec sportowy i towarzyski-wszystkie kategorie wiekowe UKTS Lew 2 000,00 zł
5.12 Tenis stołowy-wszystkie kategorie wiekowe KS Konfeks 3 000,00 zł
Razem 48 000,00 zł

Zadanie 6

Nr zadania Nazwa zadania Nazwa organizacji Dotacja w 2006 r.
6 Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej i turstycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. ZO PTTK Legnica 24 000,00 zł


Zadanie 7

Nr pod-zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji Dotacja w 2006 r.
7.1 Wypoczynek zorganizowany nad jeziorem, tereny leśne dla uczestników pochodzących ze środowiska ZHP ZHP Hufiec Legnica 90 500,00
7.2 Wypoczynek zorganizowany dla uczestników reprezentujących środowisko OHP Terenowy Oddział Stowarzyszenia OHP-A58 w Legnicy 5 000,00
7.3 Wypoczynek organizowany w terenach podgórskich lub górskich dla uczestników reprezentujących środowisko związane z TPD Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Legnica 9 000,00
Razem 104 500,00

Konkurs nr 2 - bieżące utrzymanie miejskiej bazy sportowej- stadiony
Nr zadania Nazwa zadania Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionów sportowych przy Al. Orła Białego oraz przy ul. Sportowców w Legnicy. ASPN MIEDŹ 170 000,00 zł
2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu sportowego przy ul. Wł. Grabskiego w Legnicy. KS KONFEKS 60 000,00 zł
Razem 230 000,00 zł
Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
TKKF Olimp 2.000 zł
KK Tora 3.000 zł
LKK Kyokushin 3.000 zł
LKS Legrol 1.000 zł
TKKF Olimp 2.000 zł
0
MUKS Legnica 3.000 zł
OSŁ Strzelec 3.000 zł
OHP 1.500 zł
Ks Konfeks 2.000 zł
Ks Konfeks 2.000 zł
ASPN Miedź 4.000 zł
UKS Dziewiątka 1.500 zł
UKS Dziewiątka 3.000 zł
AZS PWSZ 3.000 zł
KS Ikar 1.500 zł
KS Wankan 2.000 zł
UKS Heros 2.500 zł
KKSzW Taekwon-do 3.000 zł
UKTS Lew 4.000 zł
RAZEM 47.000 zł
Nazwa klubu, organizacji Dotacja w 2006 r.
TKKF Olimp 2.000 zł
KK Tora 3.000 zł
LKK Kyokushin 3.000 zł
LKS Legrol 1.000 zł
TKKF Olimp 2.000 zł
0
MUKS Legnica 3.000 zł
OSŁ Strzelec 3.000 zł
OHP 1.500 zł
Ks Konfeks 2.000 zł
Ks Konfeks 2.000 zł
ASPN Miedź 4.000 zł
UKS Dziewiątka 1.500 zł
UKS Dziewiątka 3.000 zł
AZS PWSZ 3.000 zł
KS Ikar 1.500 zł
KS Wankan 2.000 zł
UKS Heros 2.500 zł
KKSzW Taekwon-do 3.000 zł
UKTS Lew 4.000 zł
RAZEM 47.000 zł

UWAGA –
OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT, TURUSTYKA, WYPOCZYNEK LETNI ORAZ UTRZYMANIE BIEŻĄCE STADIONÓW PIŁKARSKICH –
DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ROKU 2006 .


Wydział Oświaty i Sportu informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert – komunikat nr 2.
Z treścią komunikatu można zapoznać się na stronach internetowych Urzędu Miasta www.legnica.um.gov.pl/ Wydział Oświaty i Sportu, Plac Słowiański 7, I piętro- tablica ogłoszeń Wydziału Oświaty i Sportu oraz w BIP-ie.

W związku z podpisywaniem umów na realizację zadań, organizacje, którym zostały przyznane dotacje, proszone są o dostarczanie do Wydziału (po 2 egzemplarze do zawieranej umowy) dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 roku ( Dz.U. z dnia 30 grudnia 2005 roku) tj.:
- zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
- zaktualizowanego kosztorysu,
- oświadczenia Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Osoby wskazane do kontaktu:
Zbigniew Rutka – 076-721-22-30, -35,
Henryk Zdanowicz- 076-721-22 – 36.


Zbigniew Rutka
Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Sportu
Urzędu Miasta w Legnicy

Metadane

Data publikacji : 08.03.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL