Ostatnia aktualizacja strony: 03.08.2020, 10:58

Ogłoszenia zwykłe

widawska

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów.Powierzchn ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów.Powierzchnia lokalu (pom. wchodzące w skład lokalu) nieruchomości Cenagruntu/ lokalułącznapostąpienie w zł Wadium w zł
1. Legnicabudynek wielolokalowy mieszkalno-usługowyul. Złotoryjska nr 50 KW 40546 dz.nr 446 o pow. 256 m2 obręb Tarninów lokal użytkowy nr 1A położony w kondygnacji parteru i piwnicy pow.118,67 m2 , parter 101,76 sala sprzedaży, sala sprzedaży, korytarz, biuro, wc, zaplecze, wc, piwnica 16,91 korytarz, magazyn, magazyn 5.620,00 210.000,00215.620,003.000,00 20.000,00
2. Legnicabudynek trzykondygnacyjnyul. Mickiewicza nr 20KW 62744 dz.nr nr 95/1 o pow.261 m2 i 95/2 o pow.27 m2 obręb Ochota, lokal użytkowy nr 2A na parterze, 40,11 m2 i pom.przyn.14,21 m2 pom.biurowe,magazyn,umywalnia,wc, pom.przynależne:magazyn nr 1/9 i piwnica nr 0/4 5.000,00 65.000,00 70.000,00 1.000,00 7.000,00
3.Legnicabudynek czterokondygnacyjnyul. Lotnicza nr 3KW 41700 dz. nr 332/1 o pow.364 m2 obręb Tarninów, lokal użytkowy nr 1A na parterze o pow. 34,20 m2, sala klienta, korytarz, magazynek, magazynek, wc, magazyn 1.700,00 60.000,00 61.700,001.000,00 6.000,00
poz.1-VAT zw. ( art. 29 ust.5 oraz art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt.1).
poz.2 i 3 - VAT zw. ( art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r). Nieruchomości wolne od obciążeń.
Uwaga: poz.1 - sprzedaż na własność, poz.3 - koszty przygotowania dokumentacji do zbycia ponosi nabywca.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi (poz.2 i 3):
- I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu.
Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
Nieruchomości udostępnione będą do oglądania w dniu 22.07.2004 r. od godz.12 00- 13 00.
Przetarg odbędzie się 29.07.2004 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 26.07.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta (w przypadku kont zagranicznych, koszty przelewu ponosi zainteresowany). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302, 72-12-303 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów.Powierzchnia lokalu (pom. wchodzące w skład lokalu) nieruchomości Cenagruntu/ lokalułącznapostąpienie w zł Wadium w zł
1. Legnicabudynek wielolokalowy mieszkalno-usługowyul. Złotoryjska nr 50 KW 40546 dz.nr 446 o pow. 256 m2 obręb Tarninów lokal użytkowy nr 1A położony w kondygnacji parteru i piwnicy pow.118,67 m2 , parter 101,76 sala sprzedaży, sala sprzedaży, korytarz, biuro, wc, zaplecze, wc, piwnica 16,91 korytarz, magazyn, magazyn 5.620,00 210.000,00215.620,003.000,00 20.000,00
2. Legnicabudynek trzykondygnacyjnyul. Mickiewicza nr 20KW 62744 dz.nr nr 95/1 o pow.261 m2 i 95/2 o pow.27 m2 obręb Ochota, lokal użytkowy nr 2A na parterze, 40,11 m2 i pom.przyn.14,21 m2 pom.biurowe,magazyn,umywalnia,wc, pom.przynależne:magazyn nr 1/9 i piwnica nr 0/4 5.000,00 65.000,00 70.000,00 1.000,00 7.000,00
3.Legnicabudynek czterokondygnacyjnyul. Lotnicza nr 3KW 41700 dz. nr 332/1 o pow.364 m2 obręb Tarninów, lokal użytkowy nr 1A na parterze o pow. 34,20 m2, sala klienta, korytarz, magazynek, magazynek, wc, magazyn 1.700,00 60.000,00 61.700,001.000,00 6.000,00
poz.1-VAT zw. ( art. 29 ust.5 oraz art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt.1).
poz.2 i 3 - VAT zw. ( art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r). Nieruchomości wolne od obciążeń.
Uwaga: poz.1 - sprzedaż na własność, poz.3 - koszty przygotowania dokumentacji do zbycia ponosi nabywca.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi (poz.2 i 3):
- I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu.
Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
Nieruchomości udostępnione będą do oglądania w dniu 22.07.2004 r. od godz.12 00- 13 00.
Przetarg odbędzie się 29.07.2004 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 26.07.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta (w przypadku kont zagranicznych, koszty przelewu ponosi zainteresowany). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302, 72-12-303 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.
Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokali użytkowych położonych na terenie miasta Legnicy.

Przedmiotem przetargu są nw. nieruchomości :
Adres nieruchomościnumer księgi wieczystej. Oznaczenie w operacie ewidencji gruntów.Powierzchnia lokalu (pom. wchodzące w skład lokalu) nieruchomości Cenagruntu/ lokalułącznapostąpienie w zł Wadium w zł
1. Legnicabudynek wielolokalowy mieszkalno-usługowyul. Złotoryjska nr 50 KW 40546 dz.nr 446 o pow. 256 m2 obręb Tarninów lokal użytkowy nr 1A położony w kondygnacji parteru i piwnicy pow.118,67 m2 , parter 101,76 sala sprzedaży, sala sprzedaży, korytarz, biuro, wc, zaplecze, wc, piwnica 16,91 korytarz, magazyn, magazyn 5.620,00 210.000,00215.620,003.000,00 20.000,00
2. Legnicabudynek trzykondygnacyjnyul. Mickiewicza nr 20KW 62744 dz.nr nr 95/1 o pow.261 m2 i 95/2 o pow.27 m2 obręb Ochota, lokal użytkowy nr 2A na parterze, 40,11 m2 i pom.przyn.14,21 m2 pom.biurowe,magazyn,umywalnia,wc, pom.przynależne:magazyn nr 1/9 i piwnica nr 0/4 5.000,00 65.000,00 70.000,00 1.000,00 7.000,00
3.Legnicabudynek czterokondygnacyjnyul. Lotnicza nr 3KW 41700 dz. nr 332/1 o pow.364 m2 obręb Tarninów, lokal użytkowy nr 1A na parterze o pow. 34,20 m2, sala klienta, korytarz, magazynek, magazynek, wc, magazyn 1.700,00 60.000,00 61.700,001.000,00 6.000,00
poz.1-VAT zw. ( art. 29 ust.5 oraz art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt.1).
poz.2 i 3 - VAT zw. ( art.43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 43 ust.2 pkt 1 i § 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r). Nieruchomości wolne od obciążeń.
Uwaga: poz.1 - sprzedaż na własność, poz.3 - koszty przygotowania dokumentacji do zbycia ponosi nabywca.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi (poz.2 i 3):
- I opłata 25% wylicytowanej ceny gruntu, opłata roczna 3% wylicytowanej ceny gruntu.
Termin wnoszenia opłaty rocznej do 31 marca każdego roku. Po 2004 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.
Nieruchomości udostępnione będą do oglądania w dniu 22.07.2004 r. od godz.12 00- 13 00.
Przetarg odbędzie się 29.07.2004 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 sala nr 9. Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości jw. w terminie do 26.07.2004 r. na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109. Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości powinna posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz.543) a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone na podane przez nich konta (w przypadku kont zagranicznych, koszty przelewu ponosi zainteresowany). Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 72-12-302, 72-12-303 i 72-12-310. Organizator zastrzega możliwość unieważnienia przetargu.

Metadane

Data publikacji : 13.07.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL