Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

konkurs ofert na stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w Wydzi ...

konkurs ofert na stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta LegnicyPrezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Legnicy

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT powinni:
1/ spełniać wymogi określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.01.142.1593 z późniejszymi zmianami ),
2/ posiadać wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
3/ posiadać co najmniej roczny staż pracy w służbach finansowych oraz znajomość przepisów o podatku od towarów i usług VAT,
4/ mile widziana znajomość procedury zbywania nieruchomości,
5/ mile widziana znajomość języka angielskiego bądź niemieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/ list motywacyjny,
2/ pełny życiorys zawodowy,
3/ dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
4/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.


Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "konkurs na stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami" do dnia 23 września 2005 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Zakres zadań na stanowisku ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami:
1/ wystawianie faktur VAT za zadatki wpłacone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości oraz ich rozliczanie,
2/ wystawianie faktur VAT dla nabywców nieruchomości,
3/ zakup znaków skarbowych i opłaty sądowej oraz ich rozliczanie,
4/ prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT,
5/ prowadzenie rejestru wydanych znaków skarbowych i opłaty sądowej.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL