Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 12/2013 o ogłoszeniu Otwartego Konkurs Ofert na: c.d. zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 35.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mity(...)

OKS.524.9.1.2013.VIII

Legnica, dn. 03.09.2013 r. KOMUNIKAT Nr 12/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na: c.d. zadania Nr 3 – kwota dofinansowania do 35.000 PLN Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od 2 września do 16 grudnia 2013 r. W terminie do 30.08.2013 roku wpłynęły następujące oferty; Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę 3.13 Cuprum Cup – Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan Klub Karate Shotokan Tora, Legnica, ul. Mickiewicza 21 3.14 Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej MKS Miedź Legnica S.A., ul. Żeglarska 5 3.15 Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej MSPR Siódemka Legnica, Rynek 34 3.16 Udział w rozgrywkach piłki ręcznej – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna – runda jesienna UKS Dziewiątka Legnica, ul. Marynarska 31 3.17 Udział w rozgrywkach młodzieżowych piłki nożnej junior i młodsi z rejonu Tarninowa – runda jesienna KS Konfeks Legnica, ul. Grabskiego 24 UWAGA: Komisja w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert dokona oceny merytorycznej i formalnej oraz ogłosi rozstrzygnięcie.

Metadane

Data wytworzenia : 04.09.2013
Data publikacji : 04.09.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL