Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/3450,Wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-Energetyka-sp-z-oo-w-Lubini.html
2020-08-13, 03:49

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Energetyka " sp. z o.o. w Lubinie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.), podaję do publicznej wiadomości , że dnia 25.10.2005r. do tut. organu wpłynął wniosek Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (działa ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.), podaję do publicznej wiadomości , że dnia 25.10.2005r. do tut. organu wpłynął wniosek Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (działającego na podstawie pełnomocnictwa - "Energetyka" sp. z o.o. w Lubinie, ul. M.Skłodowskiej - Curie 58 z dnia 30.09.2005r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa rurociągu tłocznego ścieków z solinoxu zlokalizowanego na terenie Huty Miedzi Legnica do Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych Wydziału W-4 Legnica, Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej "Energetyka" Spółka z o.o. w Lubinie".
Postanowieniem znak OŚR.7632-1/23/05 z dnia 15.02.2006r. stwierdzony został obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia. Raport oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wnoskodawca przedłożył w dniu 01.03.2006r.
Z ww. wnoskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 09.03.2006
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin