Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegające ...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych w rej. ulic: Zamkowej, Nowej, Szpitalnej i GrodzkiejNa podstawie art.32 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Tekst jedn. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. z późn. zm.), Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2007 r. do tut. organu wpłynął wniosek Pracowni Projektowej i Konsultingowej P.B. Niebudek z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63 (działającej z upoważnienia inwestora: E.F. Rank Progress spółka jawna A. Bartnicki; J. Mroczka, z siedzibą w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 63), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu obiektów handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogami w obrębie ulic: Zamkowej, Nowej, Szpitalnej i Grodzkiej.
Z w/w wnioskiem można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Slowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w miejscu niżej wskazanym, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.
Miejsce i godziny udostępniania:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11
w godzinach: 8.00-14.30
Miejsce składania uwag i wniosków:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11

Metadane

Data wytworzenia : 23.02.2007
Data publikacji : 23.02.2007
Data modyfikacji : 23.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL