Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Instytutu Metali Nieżelaznych w ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach - Oddział w LegnicyNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że do tutejszego organu wpłynął wniosek Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach - Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odchlorowania pyłów zwrotnych z instalacji produkcji stopów ołowiu.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8.
Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 - 14.30, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 30.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL