Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat NR 1/2013

OKS.524.1.1.2013.VIII

Legnica, dn. 2.01.2013 r. KOMUNIKAT NR 1/2013 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 27 grudnia 2012 roku wpłynęła oferta Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Olimp , ul. Górnicza 9 w Legnicy na realizacje zadania publicznego pn. „Gala zawodowa K-1 Bitwa pod Legnicą”. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”,– informujemy, że złożona oferta może zostać rozpatrzona w oparciu o art. 19a w/w ustawy. Oferta zamieszczona jest na stronie internetowej i BiP Urzędu Miasta Legnica oraz na tablicy ogłoszeń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie do 11.01.2013 roku w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Urząd Miasta Legnica Wydział Oświaty , Kultury i Sportu 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8, lub oks@legnica.eu

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 03.01.2013
Data publikacji : 03.01.2013
Data modyfikacji : 03.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL