Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla RTC Zamość sp. zo.o. w Warszawie

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
24 marca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Zbigniewa Walasa, działającego z upoważnienia inwestora RTC ZAMOŚ ...Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
24 marca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Zbigniewa Walasa, działającego z upoważnienia inwestora RTC ZAMOŚĆ sp. zo.o. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Rodzinnego Centrum Handlowo- Rekreacyjnego w rejonie ulic: Chojnowskiej, Piastowskiej, Jagiellońskiej w Legnicy.
Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 11.04.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL