Ostatnia aktualizacja strony: 26.11.2020, 14:07

Ogłoszenia zwykłe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W ...

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie.Na podstawie art.32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia 13 września 2005 roku do tut. organu wpłynął wniosek Przemysława Głowińskiego działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z Warszawy Al. Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 48127 zlokalizowanej na istniejącym budynku Telekomunikacji Polskiej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 5 na działce nr 9/2, obręb Winiary.
Z w/w wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8. pokój nr 11 w godzinach od 8.00 -15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL