Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT Nr 5/2013

OKS/1/W/2013

Legnica, dn. 21.03.2013 r. KOMUNIKAT Nr 5/2013 Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”, został ogłoszony otwarty konkurs ofert na: Organizację wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Miasta Legnica, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W terminie do 18.03.2013 roku wpłynęły następujące oferty; Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji składającej ofertę OKS/1/W/2013 Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Miasta Legnica, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 1.Caritas Diecezji Legnickiej 2.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej 3.Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 4.Klub Sportowy Konfeks Legnica 5.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013 wynosi łącznie do 104.500 PLN. W roku 2012 kwota dofinansowania na tego typu zadanie wyniosła 104.500 PLN. UWAGA: Komisja w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert dokona oceny merytorycznej i formalnej oraz ogłosi rozstrzygnięcie.

Metadane

Data wytworzenia : 25.03.2013
Data publikacji : 25.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL