Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

K O M U N I K A T W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnicy na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych w regulaminowym terminie złożono następujące oferty:

Zadanie nr 1 Prezentacja kultury innych państw i narodów 1. Legnicki Klub Karate „Kyokushin” ul. Wrocławska 177 A, 59-220 Legnica kwota w ofercie 8.000 zł 2. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów ul. Pomorska 18, 91 – 416 Łódź Zadanie nr 2 Imprezy promujące społeczno-kulturalne tradycje miasta 1. Stowarzyszenie Kobiety Europy ul. Libana 10/2, 59-220 Legnica kwota w ofercie 5.000 zł Zadanie nr 3 Działalność na rzecz mniejszości narodowych 1. Związek Ukraińców w Polsce ul. Szkolna 10, 59-220 Legnica kwota w ofercie 5.000 zł

Metadane

Data wytworzenia : 27.07.2010
Data publikacji : 27.07.2010
Data modyfikacji : 27.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Maziarz
Osoba udostępniająca informację:
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL