Ostatnia aktualizacja strony: 11.07.2020, 20:17

Ogłoszenia zwykłe

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PTK CENTERTEL SP. ZO.O. Z WARSZ ...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PTK CENTERTEL SP. ZO.O. Z WARSZAWYNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001roku (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że dnia
08 czerwca 2006 roku do tut. organu wpłynął wniosek Pana Dariusza Chrut z firmy ATEM Polska sp. z o.o. z Wrocławia, działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL sp. zo.o. z Warszawy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel LEGNICA_Wrocławska nr 1458, zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Klonowej 2, na działce nr 1262, obręb Piekary Osiedle.

Z ww. wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy Pl. Słowiański 8. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy
Pl. Słowiański 8, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00, w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
admin
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL