Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2021, 13:24

Ogłoszenia zwykłe

KOMUNIKAT o rozstrzygniętym otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego - Kultura, Turystyka, Sport w roku 2014.

OKS.524.3.2014.VIII

OKS.524.3.2014.VIII Legnica, 15.01.2014 r. KOMUNIKAT Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014” został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert. Zadanie Nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota PLN 1.1. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe KKS Tora Legnica 7 000 PLN 1.2. Lekka atletyka – wszystkie kategorie wiekowe UKS SPRINT Legnica 6 000 PLN 1.4. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe ASSz Miedź Legnica 8 000 PLN 1.5. Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe LK Taekwon-do 25 000 PLN Zadanie Nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 2.1. Piłka nożna – Akademia Piłkarska MKS Miedź Legnica S.A 450 000 PLN 2.2. Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna UKS Dziewiątka Legnica 24 000 PLN 2.3. Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór MSPR Siódemka Legnica - w upadłości układowej 24 000 PLN Zadanie Nr 4 Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 4. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy. Legnicki Szkolny Związek Sportowy 60 000 PLN Zadanie Nr 5 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 5.1. Akrobatyka – wszystkie kategorie wiekowe FWKR OCELOT Złotoryja 5 000 PLN 5.4. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa KS Konfeks Legnica 33 000 PLN 5.5. Piłka siatkowa dziewcząt-wszystkie kategorie wiekowe UKS Dziewiętnastka Legnica 5 000 PLN 5.6. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe KS Wankan Legnica, 6 000 PLN 5.7. Podnoszenie ciężarów - junior TKKF Śródmieście Legnica 3 000 PLN 5.8 Tenis stołowy – wszystkie kategorie wiekowe KS Konfeks Legnica 3 000 PLN Zadanie Nr 6 Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. Nr pod- zadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 6. Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej. ZO PTTK Legnica 8 000 PLN Zadanie 1/S Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. Nr podzadania Nazwa podzadania Nazwa organizacji wybranej do realizacji zadania/kwota 1/S/1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy. MKS Miedź Legnica S.A 50 000 PLN 1/S/2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy KS Konfeks Legnica 50 000 PLN Warunkiem przyznania dotacji na 2014 rok jest całkowite rozliczenie się organizacji z udzielonego dofinansowania w 2013 roku.

Metadane

Data wytworzenia : 16.01.2014
Data publikacji : 16.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Rutka Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Osoba udostępniająca informację:
Gpopilowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL