Ostatnia aktualizacja strony: 21.11.2019, 15:27

Ogłoszenia zwykłe

Opinia mieszkańców Legnicy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Legnicy na 2020 rok. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o przygotowanym dokumencie. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Legnicy posiadający czynne prawo wyborcze, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mające siedzibę na terenie Legnicy.

 

Wszelkie uwagi odnośnie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Legnicy na 2020 rok proszę kierować tylko w formie elektronicznej na adres zs@legnica.eu lub krokitnicka@legnica.eu do dnia 29.11.2020 roku.

 

Informacji udziela Karolina Rokitnicka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 14, nr tel.: 767212252 lub 767212250.

Metadane

Data wytworzenia : 08.11.2019
Data publikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Rokitnicka
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kędzierska Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL