Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/22452,Ogloszenie-o-sprzedazy-na-surowce-wtorne-zbednych-i-zuzytych-skladnikow-majatkow.html
2020-08-15, 01:20

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zbędnych i zużytych składników majątkowych

OGŁOSZENIE

 

Gmina Legnica, Urząd Miasta Legnica oferuje do sprzedaży podmiotom uprawnionym, zużyte składniki majątku ruchomego, przeznaczone do likwidacji w drodze sprzedaży na surowce wtórne.  Wykaz składników przeznaczonych do likwidacji zawierają załączniki 1 i 2.

Zainteresowani zakupem przedmiotów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 na surowce wtórne proszeni są o złożenie ofert do dnia 16.07.2019r. w budynku Urzędu Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 208.

 

Kryteria wyboru oferty:

Istotne postanowienia:

Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.07.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Salamandra
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki