Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie ulic: Zacisze Wrocławska a torami kolejowymi w Legnicy

Prezydent  Miasta  Legnicy

 

Na podstawie  art. 103 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. -

o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

           

podaje do publicznej wiadomości,

 

że od 18 lutego 2019 r. przez okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy - Wydział Geodezji i Kartografii  ul. Kościuszki 38  w Legnicy  (pok. nr 14) w godzinach pracy urzędu,  będzie wyłożony do wglądu, uczestnikom postępowania scaleniowego,  projekt uchwały Rady Miejskiej Legnicy o scaleniu i podziale nieruchomości w rejonie ulic: Zacisze Wrocławska a torami kolejowymi w Legnicy.

 

W okresie, kiedy projekt uchwały będzie wyłożony do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia  do tego projektu. Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia podlegają zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia  (art.103 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

http://um.bip.legnica.eu/download/107/31676/Ogloszenie.pdf

Metadane

Data publikacji : 11.02.2019
Data modyfikacji : 12.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Olga Nowik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis Wydział Geodezji i Kartografii
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Marcinkowska-Lis
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL