Biuletyn Informacji Publicznej Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.07.2019, 16:43

Ogłoszenia zwykłe

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica

Gmina Legnica uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3

Metadane

Data publikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
Zofia Chamielec Wydział Rozwoju Miasta
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL