Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/19603,Komunikat-o-dofinansowaniu-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-public.html
2020-08-15, 01:01

Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna “Wydarzenia Marca `68 – przyczyny i następstwa” realizowanego przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu