Ostatnia aktualizacja strony: 21.11.2019, 15:27

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna “Wydarzenia Marca `68 – przyczyny i następstwa” realizowanego przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL