Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

        Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2016r poz.1867 z późn. zm.) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” Prezydent Miasta Legnicy informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy zamieszczony został projekt aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmina Legnica posiada zawarte porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”. Opracowany dokument znajduje się również do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Legnicy -Pl. Słowiański 8, 59- 220 Legnica w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w pok. nr 130 .

Opracowany dokument posłuży nie tylko do przekazania informacji o planowanych działaniach w sferze transportu zbiorowego, ale przede wszystkim umożliwi mieszkańcom wpływanie na kształt dokumentu poprzez umożliwienie zgłaszania uwag i wniosków oraz propozycji kreowania własnego wizerunku transportu miejskiego.

Uwagi dotyczące planu transportowego przekazywać będzie można w terminie do

15 września 2017r. w następującej formie:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy-Wydział Infrastruktury Komunalnej, Pl. Słowiański 8 , 59-220 Legnica / liczy się data wpływu /:

  2. drogą elektroniczną na adres ik@legnica.eu wpisując w tytule wiadomości: „ Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji planu transportowego „:

  3. bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy , Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica - pok.130, Pn.-Pt. w godz. 7.30.-14.30,

Uwagi wniesione po 15 września 2017r. nie będą rozpatrywane.

 

Z-ca Prezydenta Miasta Legnicy

Jadwiga Zienkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Legnica, 2017-08-16

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL