Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy RM.RPRA.062.2.14.2017.IX

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnica”

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL