Biuletyn Informacji Publicznej Komunikat w sprawie wsparcia w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pn. "Łemkonalia nad Newą” - Ogłoszenia zwykłe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 20.03.2019, 14:55

Ogłoszenia zwykłe

Komunikat w sprawie wsparcia w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pn. "Łemkonalia nad Newą”

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 2015 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U.2005.573 - j.t.)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.10.2015
Data modyfikacji : 16.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL