Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Oferta Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Kyczera” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Łemkonalia nad Newą

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 2015 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U.2005.573 - j.t.)

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL