Ostatnia aktualizacja strony: 09.07.2020, 11:52

Ogłoszenia zwykłe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy

w sprawie odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy”.

Legnica, dnia 11.08.2014r.

 

 

RM.RPRP.062.1.9.2014.X

 

 

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z późniejszymi zmianami)

 

Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanej aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy”.

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Regina Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Matijczak- Budnicka Agata Wydział Rozwoju Miasta RPRP
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL