Ostatnia aktualizacja strony: 11.06.2021, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

Konsultacje do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy"

Legnica, dnia 11.08.2014r.

 

 

RM.RPRP.062.1.10.2014.X

 

 

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami)

 

informuję, że została podana do publicznej wiadomości opracowana aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy”.

 

Dokument znajduje się na stronie www.legnica.eu w Informacjach różnych, zakładka: „Konsultacje społeczne”.

 

Zainteresowani mogą składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowanego dokumentu, które powinny być wnoszone w formie pisemnej w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8, I piętro, pokój 122) lub drogą elektroniczną na adres rm@legnica.eu do dnia 3 września 2014 r.

 

Metadane

Data publikacji : 12.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Regina Marciniak
Osoba udostępniająca informację:
Matijczak- Budnicka Agata Wydział Rozwoju Miasta RPRP
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL