Biuletyn Informacji Publicznej Komunikat o jakości powietrza - Komunikaty o jakości powietrza - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 12.12.2018, 12:11

Komunikaty o jakości powietrza

Czwartek, 06 grudnia 2018

Komunikat o jakości powietrza

Przekroczenia pyłu PM10 – Informacja z dnia 06.12.2018 r.

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 05.12.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu i Nowej Rudzie (powiat kłodzki) Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 06.12.2018 r. Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia: osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu (szczególnie w godzinach wieczornych). Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu: 1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej. 3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza. Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/. 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Jeziorowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Jeziorowski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Jeziorowski
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL