Biuletyn Informacji Publicznej Komunikaty o jakości powietrza - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 14:51

Komunikaty o jakości powietrza

Poniedziałek, 23 października 2017

Komunikaty o jakości powietrza

Zgodnie z zapisami „Planów działań krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego"  informacja z WIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczeń jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu I.

Natomiast informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych/docelowych dla danego roku jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu II. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego zarejestrowano w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.  W przypadku dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami normy wynoszącej 50 µg/m³ - powyżej 35 dni w roku,  dla miasta Legnicy w 2017 r. od wystąpienia pierwszego przekroczenia tj. od dnia 26.01.2017 r. do dnia 20.10.2017 r. ilość dni z przekroczeniami normy dobowej wyniosła 50 dni.

W związku z powyższym w dalszym ciągu zaleca się:

KGHM HM Legnica

  • Ograniczenie emisji z HM Legnica

Zarząd dróg Miejskich

  • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic

Mieszkańcy

  • Korzystanie z komunikacji miejskiej
  • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach
  • Obowiązek przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
  • Osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport były bardziej świadome, że mogą wystąpić dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz

Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na stronach:

- http://www.portal.legnica.eu/   zakładka: jakość powietrza w Legnicy

- http://powietrze.wrocław.pios.gow.pl

a także na tablicach ITS oraz tablicy na budynku przy Witelona, przedstawiającej prognozowaną jakość powietrza.

Kierownicy budów

  • Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę

Przedsiębiorstwa na terenie, których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypki

  • Jednorazowe zmycie placów i ulic na mokro

 

Metadane

Data publikacji 23.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudiusz Cwynar
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL