Biuletyn Informacji Publicznej Komunikaty o jakości powietrza - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 18.08.2017, 12:07

Komunikaty o jakości powietrza

Wtorek, 30 maja 2017

Komunikaty o jakości powietrza

Zgodnie z zapisami „Planów działań krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego"  informacja z WIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczeń jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu I.

Natomiast informacja o przekroczeniach poziomów dopuszczalnych/docelowych dla danego roku jest podstawą do ogłoszenia alertu poziomu II. Przekroczenie poziomu dopuszczalnego zarejestrowano w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska  w przypadku dopuszczalnej częstości przekroczeń 24-normy dla pyłu zawieszonego PM10 na terenie Legnicy objęło 15,6 km2 i 79 294 osoby.

W związku z powyższym zaleca się:

KGHM HM Legnica

  • Ograniczenie emisji z HM Legnica

Zarząd dróg Miejskich

  • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic

Mieszkańcy

  • Korzystanie z komunikacji miejskiej
  • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach
  • Całkowity zakaz palenia odpadów zielonych
  • Obowiązek przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych

Mieszkańcy, przedsiębiorstwa zajmujące się pielęgnacją zieleni

  • Ograniczenie używania sprzętu ogrodniczego

Kierownicy budów

  • Mycie kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę

Przedsiębiorstwa na terenie, których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypki

  • Jednorazowe zmycie placów i ulic na mokro

Metadane

Data publikacji 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Snopko
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL