Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2021, 14:42

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Duszkiewicz

Poniedziałek, 05 marca 2018

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Duszkiewicz

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 72 12 102
e-mail: kduszkiewicz@legnica.eu

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00 - 15.00

Krzysztof Duszkiewicz

Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

  1. oświaty i kultury;
  2. sportu i rekreacji;
  3. koordynacji działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  4. zdrowia i opieki społecznej;
  5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  6. koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego;
  8. współpracy z organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz uczelniami wyższymi;
  9. zarządzania budżetem obywatelskim;

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji : 05.03.2018
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski
Osoba udostępniająca informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Mokwiński
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL