Ostatnia aktualizacja strony: 26.01.2020, 10:22

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Duszkiewicz

Poniedziałek, 05 marca 2018

Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Duszkiewicz

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 72 12 102
e-mail: kduszkiewicz@legnica.eu

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00 - 15.00

Krzysztof Duszkiewicz

Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

  1. oświaty i kultury,
  2. sportu i rekreacji,
  3. koordynacji działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. zdrowia i opieki społecznej,
  5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  6. koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. współpracy z organizacja pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego,,
  8. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji : 05.03.2018
Data modyfikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko
©-2020 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL