Biuletyn Informacji Publicznej Zastępca Prezydenta Miasta - Dorota Purgal - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 14:51

Zastępca Prezydenta Miasta - Dorota Purgal

Środa, 14 czerwca 2017

Zastępca Prezydenta Miasta - Dorota Purgal

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 72 12 102
e-mail: dpurgal@legnica.eu

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00 - 15.00

Dorota Purgal

Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

  1. oświaty i kultury,
  2. sportu i rekreacji,
  3. koordynacji działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  4. zdrowia i opieki społecznej,
  5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  6. koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. współpracy z organizacja pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego,,
  8. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Metadane

Data publikacji 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL