Biuletyn Informacji Publicznej Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 14:51

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ag@legnica.eu

  • Kancelaria Urzędu Miasta, fax 76 721 21 15: udzielanie informacji interesantom, przyjmowanie wszelkich podań, pism i wniosków, wydawanie poczty awizowanej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Legnicy;
  • zaopatrzenie;
  • remonty bieżące i kapitalne, konserwacje, naprawy, umowy, serwisowe;
  • bhp i ppoż., sprawy socjalne, ubezpieczenia, utrzymanie czystości;
  • Archiwum II - ul. Szkolna 7 - Archiwum zbiorcze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy (dot. zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legnicy oraz zlikwidowanych placówek oświatowych w Legnicy): sporządzanie i wydawanie zainteresowanym zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem na podstawie posiadanych akt z w/w placówek.

Kontakt:

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Kondusza Wojciech
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL