Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Rzecznik Konsumentów - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2017, 12:43

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

symbol komórki: RK

adres: 59220 Legnica Plac Słowiański 8 p. 18

telefon: 76 72-12-138

fax: 76 72-12-115

email: rzecznik@legnica.eu

kompetencje: „Do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należą zadania w zakresie:

1) Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

3) przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych w sprawach prowadzonych na rzecz konsumentów;

4) wytaczanie powództw i prowadzenie spraw sądowych w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów;

5) prowadzenie spotkań polubownych w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów;

6) udzielanie konsumentom pomocy w innej formie,

7) prowadzenie edukacji konsumenckiej,

8) przygotowywanie wniosków w zakresie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

9) współpraca z instytucjami i organizacjami ochrony interesów konsumentów.

10) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy załatwianiu spraw używa symbolu „RK”.”

Metadane

Data publikacji 28.10.2011
Data modyfikacji 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Bzuchowski
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Mokwiński
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL