Ostatnia aktualizacja strony: 06.04.2020, 14:26

Sprawy społeczne, osoby niepełnosprawne

Środa, 31 października 2018

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prezydent Miasta Legnicy poszukując nowych rozwiązań aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych przystąpił do projektu „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”. Projekt kierowany jest do osób niepełnosprawnych: nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te będą mogły odbyć szkolenia w zakresie małej poligrafii i zdobnictwa szkła, obsługi recepcji, służby piętra, kucharstwa, kelnerstwa, konserwacji terenów zielonych.  Zajęcia będą realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w  Świerzawie  (uczestnicy projektu będą mieli zagwarantowany dojazd).

Celem projektu jest integracja i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności  do zatrudnienia. Dla wielu z tych osób będzie to szansa np. na wyjście z domu, otwarcie się na nowych ludzi, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Liderem projektu jest Powiat Złotoryjski, natomiast partnerami: Miasto Legnica, Powiat Legnicki, Fundacja Ekonomii Społecznej PROM, Zakład Aktywności Zawodowej  w  Świerzawie.  Projekt adresowany jest do min. 335 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego i legnickiego oraz Miasta Legnica.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2018 roku do 30.04.2020 roku.

Zainteresowanych mieszkańców Legnicy zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Bliższych informacji na temat projektu udziela

URZĄD MIASTA LEGNICY - WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
parter - pok. 12, 13
tel. 76 721 22 53

Metadane

Data publikacji : 31.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL