Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 24.04.2017, 11:43

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Jolanta Chrzanowska
Inspektor
jchrzanowska@legnica.eu
tel. :76 721 21 30
fax :76 721 21 33
Magdalena Kulikowska
Inspektor
mkulikowska@legnica.eu
tel. :76 721 22 12
fax :76 721 21 15
Robert Lisowski
inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
rlisowski@legnica.eu
tel. :76 723 31 73
fax :76 723 31 14
Agnieszka Oczeretko
Podinspektor
aoczeretko@legnica.eu
tel. :76 72 12 290
fax :76 72 12 115
Małgorzata Maziarz
Główny specjalista
mmaziarz@legnica.eu
tel. :76 721 22 32
fax :76 721 21 15
Łapot Maria
gł.specjalista
mlapot@legnica.eu
tel. :767212347
fax :767212115
Tomasz Pereta
Dyrektor Wydziału
tpereta@legnica.eu
tel. :76 721 23 71
fax :76 721 21 15
Zofia Chamielec
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
zchamielec@legnica.eu
tel. :76 72 12 381
fax :76 72 12 115
Joanna Snopko
Główny Specjalista ds. zarządzania kryzysowego
jsnopko@legnica.eu
tel. :767221390
Grzegorz Żądło
Kierownik referatu
gzadlo@legnica.eu
fax :76 721 21 15
Urszula Arciszewska
Podinspektor
uarciszewska@legnica.eu
tel. :76 72 33 301
fax :76 72 33 300
Alina Godyń
Główny specjalista
agodyn@legnica.eu
tel. :76 721 23 40
fax :76 721 21 15
Barbara Sielicka
bsielicka@legnica.eu
Janusz Siczek
Inspektor
jsiczek@legnica.eu
tel. :76 72 12 135
fax :76 72 12 115
Wiesław Szczygieł
Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
wszczygiel@legnica.eu
tel. :76 72 12 301
fax :76 721 21 15
Adam Sikorski
Zastępca Dyrektora Wydziału
asikorski@legnica.eu
tel. :76/721 22 21
fax :76/721 21 15
Edward Domagalski
inspektor
edomagalski@legnica.eu
tel. :76 72 12 332
fax :76 72 12115
Bogusław Żuchowski
Podinspektor
bzuchowski@legnica.eu
tel. :76 72 12 140
fax :76 72 12 115
Marta Gibasiewicz
Główny Specjalista
mgibasiewicz@legnica.eu
tel. :76 721 22 40
fax :76 721 21 15
Mieczysław Skowron
główny specjalista w wydziale gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa
miskowron@legnica.eu
tel. :76 7212311
fax :76 72 12 115
Kornela Jeżowicz vel Jeżewska
Inspektor
kjezewska@legnica.eu
tel. :76 721 23 82
fax :76 721 21 15
Anna Kędzierska
Podinspektor
akedzierska@legnica.eu
tel. :76 721 22 52
fax :76 721 21 15
Jarosław Kudryk
jkudryk@legnica.eu
Aneta Mazur
podinspektor
amazur@legnica.eu
Jakub Należny
Główny specjalista ds. wolontariatu miejskiego
jnalezny@legnica.eu
fax :76 721 21 15
Katarzyna Sosnowska
inspektor
ksosnowska@legnica.eu
tel. :76 7212130
fax :76 72 12 115
Adam Żuchowski
Inspektor
azuchowski@legnica.eu
tel. :76 7212190
fax :76 7212115
Henryka Zdziech
Główny specjalista
hzdziech@legnica.eu
tel. :76 721 23 36
fax :76 721 21 15
Violetta Piwońska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
vpiwonska@legnica.eu
tel. :76 7212322
fax :76 7212325
Agata Tokarz-Puzio
Główny Specjalista
apuzio@legnica.eu
tel. :76 721 22 22
fax :76 721 21 15
Jadwiga Czerniecka
podinspektor
jczerniecka@legnica.eu
tel. :76 721 23 11
fax :76 721 21 15
Iwona Piotrowska
inspektor
ipiotrowska@legnica.eu
tel. :76 721 22 66
fax :76 72 12 115
Matijczak- Budnicka Agata
kierownik
abudnicka@legnica.eu
tel. :7672121838
fax :7672121115
Monika Ogrodnik
p.o. Kierownik Referatu Komunikacji
mogrodnik@legnica.eu
tel. :76 721 22 88
fax :76 721 21 15
Anna Klimczak
Kierownik Referatu Budżetu, Planowania i Analiz
aklimczak@legnica.eu
tel. :76 721 22 12
fax :76 721 21 15
Zbigniew Wróblewski
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
zwroblewski@legnica.eu
tel. :76 721 21 74
fax :76 721 21 15
Agnieszka Marcinkowska-Lis
Główny specjalista
alis@legnica.eu
tel. :76 723 31 73 w.25
fax :76 723 31 74 w.14
Albert Kozakowski
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy
akozakowski@legnica.eu
tel. :767233375
fax :767233376
Andrzej Stępień
Główny specjalista
astepien@legnica.eu
tel. :76 722 13 91
fax :76 723 31 95
Katarzyna Bartnik
inspektor
kbartnik@legnica.eu
tel. :76 818 04 95
fax :76 721 21 15
Wioletta Mazur
inspektor
wmazur@legnica.eu
tel. :76 7212310
fax :76 7212115
Barbara Dziamska
główny specjalista
bdziamska@legnica.eu
tel. :76 721 23 32
fax :76 721 21 15
Zofia Wołosewicz
Zastępca dyrektora
zwolosewicz@legnica.eu
tel. :76 72 12 323
fax :76 72 12 325
Irena Gałangowska
kierownik
igalangowska@legnica.eu
tel. :76 721 21 43
Sylwia Tokarczyk
główny specjalista
stokarczyk@legnica.eu
tel. :76 721 22 37
fax :76 721 21 15
Katarzyna Jastrzębska
główny specjalista
kjastrzebska@legnica.eu
tel. :76 721 22 43
fax :76 721 21 15
Jerzy Smolka
gł. specjalista
jsmolka@legnica.eu
tel. :76 721 23 13
fax :76 721 21 15
Krystyna Zabielna - Spała
Inspektor
kspala@legnica.eu
tel. :76 721 22 13
fax :76 721 21 15
Przemysław Rogowski
progowski@legnica.eu
Renata Wasilewska
geodeta
rwasilewska@legnica.eu
tel. :76 723 31 73
fax :76 723 31 73 wew. 14
Wiesława Kowalczyk
Dyrektor Biura Rady
wkowalczyk@legnica.eu
tel. :76 721 21 32
fax :76 721 21 33
Beata Barcicka
podinspektor
bbarcicka@legnica.eu
tel. :76 721 21 02
fax :76 721 21 15
Klaudiusz Cwynar
Inspektor
kcwynar@legnica.eu
tel. :76 722 13 90
Paweł Jacewicz
główny specjalista
pjacewicz@legnica.eu
tel. :76 721 23 71
fax :76 721 21 15
Sylwia Pietrykowska
inspektor
spietrykowska@legnica.eu
tel. :76 721 23 34
fax :76 72 12 115
Elżbieta Mizier
główny specjalista
emizier@legnica.eu
tel. :76 721 21 43
fax :76 721 21 15
Zbigniew Rutka
Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
zrutka@legnica.eu
tel. :76 72 12 235
fax :76 721 21 15
Bożena Siwicka
Główny specjalista w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami
bsiwicka@legnica.eu
tel. :76 7212347
fax :76 72 12 115
Joanna Kamińska-Pawłowicz
Główny specjalista
jpawlowicz@legnica.eu
tel. :76 721 23 16
fax :76 721 21 15
Katarzyna Wędzińska
Główny specjalista
kwedzinska@legnica.eu
tel. :76 721 22 12
fax :76 721 21 15
Andrzej Sobiegraj
Główny specjalista
asobiegraj@legnica.eu
tel. :76 721 23 40
fax :76 721 21 15
Alina Powrózek
apowrozek@legnica.eu
Joanna Dziopa
Inspektor
jdziopa@legnica.eu
tel. :76 721 22 54
fax :76 721 21 15
Regina Marciniak
rmarciniak@legnica.eu
Sławomir Masojć
Dyrektor
smasojc@legnica.eu
tel. :76 722 13 90
Katarzyna Zubiel
Specjalista ds. współpracy z zagranicą
kzubiel@legnica.eu
tel. :76 721 22 60
fax :76 721 21 15
Marcin Czechowski
mczechowski@legnica.eu
Kubicka-Sopel Ludmiła
dyrektor
lsopel@legnica.eu
tel. :76 721 23 31
Kaczmarek Grażyna
gkaczmarek@legnica.eu
Danuta Sadurska-Ziątkowska
główny specjalista
dziatkowska@legnica.eu
tel. :76 7212222
fax :76 7212115
Anna Szymańska
Główny Specjalista
aszymanska@legnica.eu
tel. :76 721 23 46
fax :76 721 21 15
Hanna Włodarska
Podinspektor
hwlodarska@legnica.eu
tel. :76 72 12 311
fax :76 72 12 115
Alicja Kisiel
inspektor
akisiel@legnica.eu
tel. :76 721 22 82
fax :76 721 21 15
Iwona Zielińska
Podinspektor
izielinska@legnica.eu
tel. :76 721 22 09
fax :76 721 21 15
Katarzyna Dembowiak
geodeta
kdembowiak@legnica.eu
tel. :76 72 331 73
fax :76 72 331 73 wew. 14
Joanna Bukowska
jbukowska@legnica.eu
Kazimierz Mierzwa
kmierzwa@legnica.eu
Magdalena Widurska
Podinspektor
mwidurska@legnica.eu
tel. :76 721 23 22
fax :76 721 23 25
Barbara Sobiegraj
Zastępca dyrektora w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli
bsobiegraj@legnica.eu
tel. :76 721 21 42
fax :76 721 21 15
Danuta Wirkijowska
zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
dwirkijowska@legnica.eu
tel. :76 72 12 312
fax :76 721 21 15
Katarzyna Cieślak
kcieslak@legnica.eu
Beata Zaremba
geodeta
bzaremba@legnica.eu
tel. :76 72-33-173
Helena Olszewska - Korzeniewicz
Zastępca Dyrektora
hkorzeniewicz@legnica.eu
Paweł Kuźniar
Podinspektor
pkuzniar@legnica.eu
tel. :767212332
fax :767212115
Piotr Nawojczyk
pnawojczyk@legnica.eu
Anna Gajos
Inspektor
agajos@legnica.eu
tel. :76 721 21 44
fax :76 721 21 15
Arkadiusz Janicki
ajanicki@legnica.eu
tel. :76 721 23 16
fax :76 721 21 15
Niedzielska Wiesława
inspektor
wniedzielska@legnica.eu
tel. :767212281
fax :767212115
Bogumiła Samborska
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
bsamborska@legnica.eu
tel. :76 721 22 43
fax :76 721 21 15
Teresa Łuczyk
tluczyk@legnica.eu
Olga Nowik
inspektor
onowik@legnica.eu
tel. :76 723 31 73
Jolanta Szkorupińska
podinspektor
jszkorupinska@legnica.eu
tel. :76 721 23 83
fax :76 721 21 15
Agata Poździk
Pomoc administracyjna
apozdzik@legnica.eu
tel. :767212334
fax :767212115
Jerzy Boberek
jboberek@legnica.eu
Kozłowska Agnieszka
główny specjalista ds. kontroli finansowej
akozlowska@legnica.eu
tel. :76 721 21 43
fax :76 721 21 15
Łopusiewicz Jadwiga
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
jlopusiewicz@legnica.eu
tel. :76 7212315
Grażyna Nikodem
gnikodem@legnica.eu
Henryk Zdanowicz
hzdanowicz@legnica.eu
Urszula Ganske
uganske@legnica.eu
Bartosz Jaroński
Inspektor ds. przyrody
bjaronski@legnica.eu
tel. :76/7212345
fax :76/7212115
Magdalena Stojko
Główny specjalista
mstojko@legnica.eu
tel. :76/72 12 256
Irmina Żółkiewicz
st.ds.obsługi kancelaryjnej
izolkiewicz@legnica.eu
tel. :76 723 31 73, wew.19
fax :76 723 31 73
Dorota Łata
dlata@legnica.eu
Anna Sieradzka-Widz
inspektor
awidz@legnica.eu
tel. :76 721 21 43
fax :76 721 21 15
Natalia Kochanowska
nkochanowska@legnica.eu
Beata Jarząbek
bjarzabek@legnica.eu
Elżbieta Krajewska
ekrajewska@legnica.eu
Roman Poberejko
rpoberejko@legnica.eu
Katarzyna Lekarewicz
klekarewicz@legnica.eu
Maria Witczak
Podinspektor
mwitczak@legnica.eu
tel. :767212276
fax :767212115
Maria Tyzenhauz
Miejski Konserwator Zabytków
mkz@legnica.eu
tel. :76 721 23 14
fax :76 721 21 15
Agnieszka Worończak-Brzeska
inspektor
abrzeska@legnica.eu
tel. :76 721 22 36
fax :76 721 21 99
Barbara Pastuszek
inspektor
bpastuszek@legnica.eu
Artur Korbiel
Podinspektor
akorbiel@legnica.eu
tel. :76 722 13 91
fax :76 723 31 95
Barbara Maćkiewicz
geodeta
bmackiewicz@legnica.eu
tel. :76 723 31 74 wew.35
fax :76 723 31 74 wew.14
Jolanta Ruszaj
Kierownik Referatu Ewidencji Ludnosci i Dowodow Osobistych
jruszaj@legnica.eu
tel. :767212274
Grażyna Ignaczak
głowny specjalista
gignaczak@legnica.eu
tel. :76-721-23-17
fax :76-721-21-15
Marzena Kubicka Kowalczyk
mkowalczyk@legnica.eu
Katarzyna Seifert
Inspektor
kseifert@legnica.eu
tel. :76 721 22 38
fax :76 721 21 15
Grzegorz Jeziorowski
Podinspektor
gjeziorowski@legnica.eu
tel. :76 722 13 92
fax :76 722 13 93
Anna Serek
Podinspektor
aserek@legnica.eu
tel. :76 721 22 09
fax :76 721 21 15
Barbara Szczudlik
główny specjalista
bszczudlik@legnica.eu
tel. :76 721 23 17
fax :76 721 21 15
Ewelina Baranek
ebaranek@legnica.eu
Elżbieta Trojan-Imielińska
Główny Specjalista
eimielinska@legnica.eu
tel. :76 721 21 40
fax :76 721 21 15
Aleksandra Cichoń
inspektor
acichon@legnica.eu
tel. :76 721 22 27
fax :76 721 21 15
Elwira Kaliniec
Pomoc administracyjna
ekaliniec@legnica.eu
tel. :76 72 12 200
fax :76 72 12 115
Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk
Z-ca dyrektora
ekowalczyk@legnica.eu
tel. :72 12 271
fax :72 12 115
Agnieszka Przysłopska
Inspektor
aprzyslopska@legnica.eu
tel. :76 721 23 42
fax :76 721 21 15
Joanna Skopińska
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej
jskopinska@legnica.eu
tel. :76 721 23 84
fax :76 723 31 14
Joanna Pilimon
inspektor
jpilimon@legnica.eu
tel. :76 721 23 17
fax :76 721 21 15
Elżbieta Dziedzic
Podinspektor
edziedzic@legnica.eu
tel. :76 721 23 42
fax :76 721 21 15
Anna Konarska
Podinspektor ds. transportu drogowego
akonarska@legnica.eu
tel. :76 72 - 12 - 284
Marek Cieślak
mcieslak@legnica.eu
tel. :76 721 23 13
fax :76 721 21 15
Bożena Świerczek
kierownik referatu
bswierczek@legnica.eu
tel. :76 721 23 45
fax :76 721 21 15
Henryk Godlewski
hgodlewski@legnica.eu
Jolanta Krupa
podinspektor
jkrupa@legnica.eu
tel. :76 721 23 42
fax :76 721 21 15
Katarzyna Kosińska
Inspektor
kkosinska@legnica.eu
tel. :76 721 23 14
fax :76 721 21 15
Agnieszka Oleśków
aoleskow@legnica.eu
Paulina Saj
psaj@legnica.eu
Agnieszka Skrabska
askrabska@legnica.eu
Jowita Pysz
pomoc administracyjna
jpysz@legnica.eu
tel. :76 72 12 343
Elżbieta Dyrka
edyrka@legnica.eu
Artur Angrot
Podinspektor
aangrot@legnica.eu
tel. :76 721 22 84
fax :76 722 13 94
Sylwia Bidzińska
Pracownik II stopnia wykonywujący zadania w ramach prac interwencyjnych
sbidzinska@legnica.ee
tel. :76 721 22 75

©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL