Ostatnia aktualizacja strony: 03.12.2021, 15:03

Aktualnie znajdujesz się na:

Redakcja serwisu

 • Jolanta Chrzanowska

  Inspektor
  tel.: 76 721 21 30
  fax: 76 721 21 33
 • Robert Lisowski

  inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii
  tel.: 76 723 31 73
  fax: 76 723 31 14
 • Agnieszka Oczeretko

  Podinspektor
  tel.: 76 72 12 290
  fax: 76 72 12 115
 • Małgorzata Maziarz

  Głowny specjalista
  tel.: 7672121192
 • Tomasz Pereta

  Dyrektor Wydziału
  tel.: 76 721 23 71
  fax: 76 721 21 15
 • Joanna Snopko

  Główny Specjalista ds. zarządzania kryzysowego
  tel.: 767221390
 • Grzegorz Żądło

  Kierownik referatu
  fax: 76 721 21 15
 • Barbara Sielicka

 • Robert Lipiec

  Pełnomocnik ds. ZSZ
  tel.: 767212187
 • Janusz Siczek

  Inspektor
  tel.: 76 72 12 135
  fax: 76 72 12 115
 • Wiesław Szczygieł

  Kierownik Referatu d/s Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych
  tel.: 76 72 12 301
  fax: 76 721 21 15
 • Adam Sikorski

  Zastępca Dyrektora Wydziału
  tel.: 76/721 22 21
  fax: 76/721 21 15
 • Edward Domagalski

  inspektor
  tel.: 76 72 12 332
  fax: 76 72 12115
 • Rewera Irena

  z-ca dyrektora
  tel.: 76 72 12 326
 • Mieczysław Skowron

  główny specjalista w wydziale gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa
  tel.: 76 7212311
  fax: 76 72 12 115
 • Kornela Jeżowicz vel Jeżewska

  Inspektor
  tel.: 76 721 23 82
  fax: 76 721 21 15
 • Anna Kędzierska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 22 52
  fax: 76 721 21 15
 • Jarosław Kudryk

 • Jakub Należny

  Główny specjalista ds. wolontariatu miejskiego
  fax: 76 721 21 15
 • Andrzej Czabajski

  Inspektor
  tel.: 767212177
  fax: 767212115
 • Katarzyna Sosnowska

  inspektor
  tel.: 76 7212130
  fax: 76 72 12 115
 • Henryka Zdziech

  Główny specjalista
  tel.: 76 721 23 36
  fax: 76 721 21 15
 • Violetta Piwońska

  Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
  tel.: 76 7212322
  fax: 76 7212325
 • Agata Tokarz-Puzio

  Główny Specjalista
  tel.: 76 721 22 22
  fax: 76 721 21 15
 • Iwona Piotrowska

  inspektor
  tel.: 76 721 22 66
  fax: 76 72 12 115
 • Matijczak- Budnicka Agata

  kierownik
  tel.: 7672121838
  fax: 7672121115
 • Monika Ogrodnik

  p.o. Kierownik Referatu Komunikacji
  tel.: 76 721 22 88
  fax: 76 721 21 15
 • Anna Klimczak

  Kierownik Referatu Budżetu, Planowania i Analiz
  tel.: 76 721 22 12
  fax: 76 721 21 15
 • Zbigniew Wróblewski

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  tel.: 76 721 21 74
  fax: 76 721 21 15
 • Agnieszka Marcinkowska-Lis

  Główny specjalista
  tel.: 76 723 31 73 w.25
  fax: 76 723 31 74 w.14
 • Albert Kozakowski

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy
  tel.: 767233375
  fax: 767233376
 • Andrzej Stępień

  Główny specjalista
  tel.: 76 722 13 91
  fax: 76 723 31 95
 • Katarzyna Bartnik

  inspektor
  tel.: 76 818 04 95
  fax: 76 721 21 15
 • Małgorzata Roszkiewicz

  Inspektor
  tel.: 76 721 21 78
  fax: 76 721 21 15
 • Wioletta Mazur

  inspektor
  tel.: 76 7212301
  fax: 76 7212115
 • Barbara Dziamska

  główny specjalista
  tel.: 76 721 23 32
  fax: 76 721 21 15
 • Sylwia Tokarczyk

  główny specjalista
  tel.: 76 721 22 37
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Jastrzębska

  główny specjalista
  tel.: 76 721 22 43
  fax: 76 721 21 15
 • Ewelina Izbińska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 22 53
  fax: 76 721 21 15
 • Krystyna Zabielna - Spała

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 13
  fax: 76 721 21 15
 • Przemysław Rogowski

 • Renata Wasilewska

  geodeta
  tel.: 76 723 31 73
  fax: 76 723 31 73 wew. 14
 • Klaudiusz Cwynar

  Inspektor
  tel.: 76 722 13 90
 • Paweł Jacewicz

  główny specjalista
  tel.: 76 721 23 71
  fax: 76 721 21 15
 • Zbigniew Rutka

  Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
  tel.: 76 72 12 235
  fax: 76 721 21 15
 • Joanna Kamińska-Pawłowicz

  Główny specjalista
  tel.: 76 721 23 16
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Wędzińska

  Kierownik Referatu Budżetu, Planowania i Analiz
  tel.: 76 721 22 12
  fax: 76 721 21 15
 • Alina Powrózek

 • Joanna Dziopa

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 54
  fax: 76 721 21 15
 • Regina Marciniak

 • Sławomir Masojć

  Dyrektor
  tel.: 76 722 13 90
 • Anna Tymiak

  Kierownik Referatu ds. zasobu nieruchomości gminy
  tel.: 76/72-12-291
  fax: 76/72-12-115
 • Alicja Kisiel

  inspektor
  tel.: 76 721 22 82
  fax: 76 721 21 15
 • Iwona Zielińska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 22 09
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Dembowiak

  geodeta
  tel.: 76 72 331 73
  fax: 76 72 331 73 wew. 14
 • Joanna Bukowska

 • Magdalena Widurska

  Podinspektor
  tel.: 76 721 23 22
  fax: 76 721 23 25
 • Jarosław Patron

  specjalista ds. komunikacji rowerowej
  tel.: 76 72 12 343
 • Elżbieta Kościk

  z-ca Dyrektora Wydziału
  tel.: 767212306
  fax: 767212115
 • Katarzyna Cieślak

 • Beata Zaremba

  geodeta
  tel.: 76 72-33-173
 • Piotr Nawojczyk

 • Sylwia Szura

  Kierownik Referatu Opłat i Windykacji
  tel.: 76 7212 293
  fax: 76 7212115
 • Anna Gajos

  Inspektor
  tel.: 76 721 21 44
  fax: 76 721 21 15
 • Olga Nowik

  inspektor
  tel.: 76 723 31 73
 • Jolanta Szkorupińska

  podinspektor
  tel.: 76 721 23 83
  fax: 76 721 21 15
 • Agata Poździk

  Pomoc administracyjna
  tel.: 767212334
  fax: 767212115
 • Jerzy Boberek

 • Iwona Milewska

  pomoc administracyjna
  tel.: 76 7212322
 • Łopusiewicz Jadwiga

  Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
  tel.: 76 7212315
 • Grażyna Nikodem

 • Henryk Zdanowicz

 • Urszula Ganske

 • Magdalena Stojko

  Główny specjalista
  tel.: 76/72 12 256
 • Irmina Żółkiewicz

  st.ds.obsługi kancelaryjnej
  tel.: 76 723 31 73, wew.19
  fax: 76 723 31 73
 • Dorota Łata

 • Regina Pańczak

  Główny specjalista
  tel.: 76 721 23 33
  fax: 76 721 21 15
 • Katarzyna Sosnowska

  referent ds. administracyjno-biurowych
  tel.: 76 7212 322
 • Robert Niechajewicz

  Inspektor
  tel.: 76 721 23 17
  fax: 76 721 21 15
 • Anna Sieradzka-Widz

  inspektor
  tel.: 76 721 21 43
  fax: 76 721 21 15
 • Beata Jarząbek

 • Elżbieta Krajewska

 • Roman Poberejko

 • Katarzyna Lekarewicz

 • Elżbieta Rybacka

  główny specjalista
  tel.: 76 72 12 332
 • Paweł Rudkowski

  Zastępca Dyrektora
  tel.: 76 72-12-382
 • Maria Witczak

  Podinspektor
  tel.: 767212276
  fax: 767212115
 • Marta Kowalczyk

  pomoc administracyjna
  tel.: 76 721 21 44
  fax: 76 721 2 15
 • Barbara Maćkiewicz

  geodeta
  tel.: 76 723 31 74 wew.35
  fax: 76 723 31 74 wew.14
 • Jolanta Ruszaj

  Kierownik Referatu Ewidencji Ludnosci i Dowodow Osobistych
  tel.: 767212274
 • Marzena Kubicka Kowalczyk

 • Katarzyna Seifert

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 38
  fax: 76 721 21 15
 • Grzegorz Jeziorowski

  Podinspektor
  tel.: 76 722 13 92
  fax: 76 722 13 93
 • Ewelina Baranek

 • Elżbieta Trojan-Imielińska

  Główny Specjalista
  tel.: 76 721 21 40
  fax: 76 721 21 15
 • Aleksandra Cichoń

  inspektor
  tel.: 76 721 22 27
  fax: 76 721 21 15
 • Elwira Kaliniec

  Pomoc administracyjna
  tel.: 76 72 12 200
  fax: 76 72 12 115
 • Maciej Machowski

  podinspektor
  tel.: 767221392
 • Anna Doszczeczko

 • Agata Tomaszewska

  Inspektor
  tel.: 76 72-12-385
  fax: 76 72-33-201
 • Elżbieta Tokarczyk-Kowalczyk

  Z-ca dyrektora
  tel.: 72 12 271
  fax: 72 12 115
 • Agnieszka Przysłopska

  Inspektor
  tel.: 76 721 23 42
  fax: 76 721 21 15
 • Agata Lange

  podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej
  tel.: 767212200
 • Ewelina Dębiak

  inspektor ds. kształcenia specjalnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych
  tel.: 76 721 22 36
 • Daniel Tyzenhauz

  Inspektor ds. Kontroli Finansowej
  tel.: 767212143
 • Jacek Boberda

 • Joanna Skopińska

  Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej
  tel.: 76 721 23 84
  fax: 76 723 31 14
 • Joanna Pilimon

  inspektor
  tel.: 76 721 23 17
  fax: 76 721 21 15
 • Jerzy Mazurek

  inspektor
  tel.: 76 72 12 223
 • Marta Winiarska

  inspektor
  tel.: 767212143
 • Anna Konarska

  Podinspektor ds. transportu drogowego
  tel.: 76 72 - 12 - 284
 • Marek Cieślak

  tel.: 76 721 23 13
  fax: 76 721 21 15
 • Bożena Świerczek

  kierownik referatu
  tel.: 76 721 23 45
  fax: 76 721 21 15
 • Mirosława Myrna - Kudryk

  Dyrektor
 • Dariusz Lisowski

 • Henryk Godlewski

 • Jolanta Krupa

  podinspektor
  tel.: 76 721 23 42
  fax: 76 721 21 15
 • Urszula Koperny

 • Patrycja Butyńska

  podinspektor
  tel.: 767212311
 • Agnieszka Skrabska

 • Jowita Błoński

  Inspektor ds polityki zdrowotnej
 • Aneta Fiedziuk

  podinspektor
  tel.: 767212316
 • Tomasz Kaczmarek

  podinspektor
  tel.: 76 7212345
 • Elżbieta Dyrka

 • Barbara Gawron

  Inspektor
  tel.: 767212314
 • Katarzyna Szałańska

  Podinspektor
  tel.: 76 72 12 347
 • Artur Angrot

  Inspektor
  tel.: 76 721 22 84
  fax: 76 722 13 94
 • Karolina Rokitnicka

  inspektor
  tel.: 767212252
 • Danuta Dubiel

  podinspektor
  tel.: 767212345
 • Adriana Dobrowolska - Kozłowska

  Podinspektor
  tel.: 76 72-12-332
 • Natalia Legutko

  referent ds. edukacji ekologicznej
  tel.: 76 72 12 340
 • Małgorzata Mokrzycka

  Stanowisko ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  tel.: 76 7212330
  fax: 76 7212115
 • Anna Goryczko

  podinspektor
  tel.: 76 721 22 75
 • Monika Isbrandt

 • Dorota Odzimek-Łajczak

  Pomoc Administracyjna
  tel.: 76 72-12-317
  fax: 76 72-12-115
 • Aleksandra Szwedo

  pomoc administracyjna
  tel.: 767212275
 • Damian Skałecki

  Referent ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi
  tel.: 76 72-12-343
  fax: 76 72-12-115
 • Edyta Muzyczuk

  tel.: 76 72-12-313
  fax: 76 72-12-115
 • Małgorzata Wierzbicka

 • Katarzyna Wolska

  tel.: 76 72 12 317
 • Ewelina Szynkiewicz Żydek

  Podinspektor do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi
  tel.: 76 72-12-343
  fax: 76 72-12-115
 • Julia Kasprzyk

  Referent
  tel.: 76 72-12-347
  fax: 76 72-12-115
 • Joanna Grabowska - Kida

  podinspektor
  tel.: 76 72-12-346
  fax: 76 72-12-115
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL