Ostatnia aktualizacja strony: 01.12.2021, 08:43

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących loklanego transportu zbiorowego 28.06.2012
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej-dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 28.06.2012
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową, Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów 28.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 28.06.2012
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej 28.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku real(...) 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie przekształcenia Specjalnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Legnicy 27.06.2012
uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania Statutu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 01.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 01.06.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne,, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 01.06.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 01.06.2012
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL