Ostatnia aktualizacja strony: 07.12.2021, 15:49

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

uchwała w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica

Nr XXV/245/12

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność § 2 ust. 1 i 4 oraz § 4 we fragmencie "wniesieniu opłaty lub" i ust. 2 we fragmencie "ubezpieczone od odpowiedzialnosci cywilnej" załącznika nr 1 do uchwały - NR NK-NI.4131.1047.2012.RB

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 12.11.2012
Data publikacji : 12.11.2012
Data modyfikacji : 10.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sosnowska
Osoba udostępniająca informację:
Ksosnowska
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL