Ostatnia aktualizacja strony: 25.11.2020, 15:44

Skład osobowy

Poniedziałek, 26 listopada 2018

Radni Rady Miejskiej Legnicy VIII kadencji 2018 - 2023

Lista radnych wybranych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 21 października 2018 r.

BARANOWSKI ARKADIUSZ

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

członek komisji:

 1. Gospodarki,
 2. Edukacji Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

BARCIK KRYSTYNA

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

członek komisji:

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Spraw Społecznych i Ekologii,
 3. Budżetu i Finansów.

wykształcenie: wyższe

BOCHENEK IGNACY

Przewodniczący Klubu KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wceprzewodniczący Komisji Gospodarki,

członek komisji:

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Rewizyjnej,
 3. Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

CICHOŃ Wojciech

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,.

członek komisji:

 1. Rewizyjnej,
 2. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

                                      

CZESZEJKO-SOCHACKA EWA

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

członek komisji: 

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Rewizyjnej,
 3. Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

DYBEK ELŻBIETA

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek komisji:

 1. Rewizyjnej,
 2. Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

FILIPEK MAREK

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,

wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

członek komisji Komisji Gospodarki.

wykształcenie: średnie

KĘPA RYSZARD

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy

członek Komisji:

 1. Spraw Społecznych i Ekologii,
 2. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

KOWALCZYK JOLANTA

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

członek Komisji

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Rewizyjnej,
 3. Spraw Społecznych i Ekologii,
 4. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: średnie

KRZESZEWSKA ALEKSANDRA

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,

członek Komisji:  

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Edukacji, Kultury i Sportu,
 3. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: średnie

KUPAJ Maciej

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

członek komisji: 

 1. Rewizyjnej,
 2. Budżetu i Finansów,
 3. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

LASZCZYŃSKI ŁUKASZ

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Legnicy,

członek Komisji:

 1. Edukacji, Kultury i Sportu,
 2. Budżetu i Finansów,
 3. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

LORENC ANDRZEJ

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

członek komisji: 

 1. Rewizyjnej,
 2. Spraw Społecznych i Ekologii,
 3. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

NIEMIEC PIOTR

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Wiceprzewodniczący Komisji Kapituły i Statutu,

członek komisji: 

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Edukacji, Kultury i Sportu,
 3. Gospodarki.

wykształcenie: wyższe

PICHLA Grażyna

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

członek komisji:

 1. Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

RABCZENKO JAROSŁAW

Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy,

członek komisji: 

 1. Budżetu i Finansów,
 2. Spraw Społecznych i Ekologii.

wykształcenie: wyższe

ROGALSKI Zbigniew

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu,

członek komisji:

 1. Edukacji, Kultury i Sportu,  
 2. Budżetu i Finansów.

wykształcenie: średnie

ROZBACZYŁO LESŁAW

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Wiceprzewodniczacy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

członek komisji:

 1. Gospodarki,
 2. Kapituły i Statut.

wykształcenie: średnie

SŁOMCZYŃSKA Bogumiła

Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
Wiceprzewodnicząca Komisji Kapituły i Statutu,

członek Komisji: 

 1. Budżetu i Finansów,
 2. Edukacji, Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

SZYNALSKI JAN

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej,

Przewodniczący Komisji Gospodarki,

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

wykształcenie: wyższe

ŚLIWIŃSKA – ŁOKAJ JOANNA

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

członek Komisji:

 1. Skarg, Wniosków i Petycji,
 2. Gospodarki,
 3. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

WISŁOCKA MARTA

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii,

członek komisji:

 1. Edukacji, Kultury i Sportu.

wykształcenie: wyższe

ŻABICKI Piotr

Klub KWW Tadeusza Krzakowskiego

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

członek komisji: 

 1. Spraw Społecznych i Ekologii,
 2. Kapituły i Statutu.

wykształcenie: wyższe

 

Metadane

Data publikacji : 26.11.2018
Data modyfikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Chrzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Sosnowska Biuro Rady
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL