Ostatnia aktualizacja strony: 07.08.2020, 13:43

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
zmieniająca uchwałe w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 10.09.2007
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oswiatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne 10.09.2007
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę 10.09.2007
w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 10.09.2007
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 10.09.2007
w sprawie zniesienia ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Legnicy 10.09.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu połozonego na północ od terenów SAG 10.09.2007
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-terenów wojskowych przejętych po JAR położonych przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy, leżących na północ(...) 10.09.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-dawnej wsi Piekary Stare 10.09.2007
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy-dla jednostki B 45 MU 10.09.2007

Wybierz Strony

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL