Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/petycje/14944,Petycje.html
2021-12-01, 09:35
Środa, 28 października 2015

Petycje

W myśl ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz U z2014 r poz. 1195) , która weszła w życie 6 września 2015 r, przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia  lub innego działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości.

 

Petycja to:

 

Petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie będą rozpatrywane ( gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca)

Petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą.

Petycja niespełniająca wymogów formalnych  i nieuzupełnionych w terminie 14 dni nie będzie rozpatrywana.

 

Niezbędne elementy petycji:

Metadane

Data publikacji : 28.10.2015
Data modyfikacji : 27.09.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska