Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/komisje-rady/komisja-rewizyjna/21171,Komisja-Rewizyjna.html
2021-12-01, 11:27
Czwartek, 06 grudnia 2018

Komisja Rewizyjna

Rada Miejska Legnicy kontroluje działalność Prezydenta Miasta Legnicy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Poza działalnością kontrolną Komisja  opiniuje wykonanie budżetu miasta Legnicy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.

Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Radę Miejską .
 

Metadane

Data publikacji : 06.12.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Chrzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Chrzanowska Biuro Rady Miejskiej Legnicy
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska