Ostatnia aktualizacja strony: 24.09.2021, 14:49

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania szkół, przedszkoli, placówek oświatowo - wychowawczych oraz kultury i sportu na terenie miasta. Przedmiotem działania komisji jest m.in. ocena realizacji zadań z zakresu:

  • oświaty i wychowania,
  • funkcjonowania instytucji kultury i placówek upowszechniania kultury,
  • organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
  • organizacji sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Komisja opiniuje sprawozdania z działalności powyższych placówek, dokonuje ich wizytacji oraz kieruje wnioski.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL