Biuletyn Informacji Publicznej Komisja Budżetu i Finansów - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 17.11.2017, 14:51

Komisja Budżetu i Finansów

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się oceną gospodarki finansowej legnickiego samorządu. Komisja opiniuje i rozpatruje sprawy dotyczące planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta. Zakres pracy komisji obejmuje problematykę:

  • uchwalania budżetu miasta,
  • podatków i opłat lokalnych,
  • wykorzystania środków publicznych na realizację zadań gminy,
  • wyników finansowych miejskich spółek handlowych.

Komisja dokonuje analizy przedłożonych materiałów, przyjmuje sprawozdania i informacje z realizacji zadań rzeczowo-finansowych budżetu miasta oraz podległych jednostek budżetowych.

Metadane

Data publikacji 28.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
©-2017 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL