Ostatnia aktualizacja strony: 09.04.2021, 11:36

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL