Ostatnia aktualizacja strony: 11.08.2020, 10:15

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL