Ostatnia aktualizacja strony: 24.01.2020, 14:24

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2020 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL