Ostatnia aktualizacja strony: 17.10.2019, 11:58

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL