Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2020, 15:19

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL