Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2021, 08:34

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL