Ostatnia aktualizacja strony: 16.07.2020, 14:43

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Wszystkie strony w tym dziale znajdują sie w archiwum. Aby zapoznać się z zawartością, prosimy wejść do archiwum.

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL