Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2020, 09:09

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Wszystkie strony w tym dziale znajdują sie w archiwum. Aby zapoznać się z zawartością, prosimy wejść do archiwum.

©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL