Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/planowanie-przestrzenne/ogloszenia/miejscowe-plany-zagospo/26914,Obwieszczenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy.html
2021-10-19, 01:05
Wtorek, 07 września 2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.09.2021
Data modyfikacji : 29.09.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz