Ostatnia aktualizacja strony: 16.09.2021, 12:40

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wtorek, 07 września 2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.09.2021
Data modyfikacji : 15.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Kamińska-Pawłowicz
©-2021 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL