Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2020, 15:54

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Środa, 09 grudnia 2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy nr PAB.6733.24.2015.IV. z dnia 08.12.2015r.

zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Legnicy przy ul. Orła Białego 7 na działkach nr 401, 321/1; 321/2, 317/2, 320, 318, 319, 323/2 i cz. na dz. 188/4, 190/2, 325/2, 323/7, 322 w obr. Ochota oraz cz. na dz. nr 737/1 i 740/6 w obr Stare Miasto polegającej na remoncie i przebudowie dawnego miejskiego domu koncertowego na Centrum Kultury , Nauki i Edukacji im. Witelona

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 09.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mieczysław Skowron
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Wirkijowska Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL