Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2020, 15:54

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Środa, 07 października 2015

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy nr PAB.6733.21.2015.IV. z dnia 07.10.2015r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestora Ligi Obrony Kraju - Biuro Dolnośląskiego Zarządu Województwa, ul. Świdnicka 28, 50-68 Wrocław z upoważnienia którego występuje Krzysztof Kępa, ul. Pruszyńskiego 14/6, 59-220 Legnica polegającej na budowie strzelnicy sportowej położonej na dz. nr 1,2,3,6 i 7w obrębie Pawice w Legnicy.

Metadane

Data publikacji : 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mieczysław Skowron
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2020 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL